Vì Sao Bổ Sung Khoáng Pentomin Lại Hỗ Trợ Vi Sinh Phát Triển Trong Ao Tôm?

Vi sinh vật có vai trò quan trọng trong hệ thống nuôi trồng thủy sản, kể cả trong ao nuôi thương phẩm lẫn trong trại sản xuất giống, vì chất lượng nước và việc kiểm soát dịch bệnh có liên quan trực tiếp cũng như bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hoạt động của Vi …

Vì Sao Bổ Sung Khoáng Pentomin Lại Hỗ Trợ Vi Sinh Phát Triển Trong Ao Tôm? Read More »